رقابت جویی در بازار یابی و فروش

بر اساس مطالعه پژوهشگران، موفقیت یا شکست در تلاش برای بازاریابی، دلیل اصلی موفقیت یا شکست کسب و کار محسوب می شود. حدود ۴۸ درصد از شکست شرکت ها را می توان به دلیل کاهش سرعت یا ناکارآمدی آنها در حوزه بازاریابی و فروش دانست. در بازار پویا و رقابتی امروز، بازاریابی نقش بنیادی در ...
بیشتر بخوانید

ده نکته برای انگیزه بخشی به کارکنان

مدیریت بر مبنای اعتماد، پیشه کنید برای انگیزه بخشی به کارکنان، به هیچ وجه به کتاب ها و جملات دهان پرکن روانشناسی، نیاز ندارید. کمی تأمل کنید و به بهترین مدیری که تا کنون داشته اید، فکر کنید. او چه می کرد تا به شما انگیزه دهد و آیا شما هم همین گونه با کارکنان ...
بیشتر بخوانید